СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ ШКОЛИ

Білицька ЗОШ І - ІІІ ст. № 9 Добропільської  міської  ради розпочала освітню діяльність  21 жовтня 1961 року. З 1992 року очолює школу Рєпна Лариса Володимирівна, учитель вищої категорії, учитель - методист, відмінник Освіти України.

        Сторінки становлення школи
1991 - 1992 навчальний рік - лінійна диференціація фізики та математики у старшій школі.
1996 - 1997 навчальний рік -введення фізико - математичного профілю у школі ІІІ ступеню.
2003 - 2004 навчальний рік -відкриття двохпрофільних класів в старшій школі природничого та технологічного напряму.
2007 - 2008 навчальний рік - набуття школою статусу україномовної.
2013 - 2014 навчальний рік -набуття статусу школи з поглибленим вивченням іноземної мови з 1-го класу.
1991 - 2012 рр. - плідна співпраця з ДДМА

Адміністрація школи, викладацький склад розглядають навчально - виховний процес як основу формування у школярів успішності в навчанні, вихованні, розвитку, адаптації до соціально-економічному середовищі суспільства.

Багато уваги приділяється розвитку пізнавального інтересу школярів, підвищення мотиваційних установок до освітньої діяльності, розвитку кругозору та формування навичок науково - дослідницької праці учнів.

У школі є хороші умови для позаурочної роботи з учнями. В наявності актова зала, спортзал спортивний майданчик, майстерні для занять творчістю, обладнаний кабінет для занять домоведення і кулінарією.

Станом на перше вересня 2016 у школі функціонує 10 класів з українською мовою навчання та один (11 клас) з російською мовою навчання.

Місія школи: всебічний розвиток учнів, формування ключових компетентностей, що сприяють продовженню освіти, на благо себе і процвітання Батьківщини, через любов до своєї малої батьківщини.

Цінності школи:

  • Особистість дитини;
  • Патріотичність;
  • Демократичність;
  • Охорона природи;
  • Служіння Батьківщині.

Принцип школи
Треба вірити, що ти багато можеш, тоді багато що стане можливим.

Принципи діяльності школи - партнерство, відкритість, волонтерський рух, демократизація НВП, активна громадська позиція, зворотній зв'язок

Індивідуальність:

  • Освічений;
  • Творчий;
  • Культурний;
  • Компетентний;
  • Затребуваний.

Напрямки діяльності школи:

участь у роботі представницькихта виконавчих органів місцевого самоврядування, у громадськихорганізаціях; розробка та реалізація соціальних проектів; посильна допомога у впорядкуванні території міста; шефство над історичними пам'ятками, озеленення; здійснення батьківського всеобучу та громадянської освіти; організація святкування загальнодержавних та регіональних свят, пам'ятних дат тощо; виконання дослідницьких проектів з історії міста.

Ресурси школи :

2 комп'ютерних класи, Інтернет, медіатека; 25 навчальних кімнат і кабінетів; спортивна зала; бібліотека; вивчення англійської мови з 1-го класу; медичний супровід; соціально - психологічний супровід НВП; висококваліфікований педагогічний колектив.

Збільшення контингенту учнів через формування позитивного іміджу закладумережу Інтернет, ЗМІ.

Формування освітньої траєкторії учня через: профільне навчання, варіативну складову навчального плану.

Портрет випускника школи:

Освічена людина, яка вміє самостійно здобувати знання, здатна діяти відповідно суспільних цінностей, розуміючи, що життя серед людей - це постійний пошук компромісів. Соціально активна, конкурентоспроможна, мобільнаособистість, яка успішно реалізує себе в громадській та професійній життєдіяльності. Людина, яка володієзагальною культурою, моральними орієнтирами на загальнолюдські цінності, такі як: свобода, гуманізм, патріотизм, повага іншої особистості, дружба, здоров'я, родина.

Для вирішення поставлених цілей і завдань наша школа має необхідні умови:
• практику застосування сучасних педагогічних технологій;
• систему роботи міжшкільних факультативів;
• результати діяльності школи:

а) призові місця на олімпіадах, марафонах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;

б) високий відсоток учнів, вступників до ВНЗ.

• постійно розвивається матеріальна база:

а) новий комп'ютерний клас;

б) спортивна зала, спортивний майданчик;

в) актова зала;

г) кімната психологічного розвантаження.

д) сучасно обладнаний кабінет фізики, кабінет хімії тощо.

• організація навчально-виховного процесу спрямована на набуття особистістю певної суми знань і досвіду, що дозволяють їй бути конкурентоздатною, діяти адекватним чином у різних ситуаціях, робити висновки про щось, переконливо висловлювати власні думки, і носити компетентнісно - орієнтований характер.


Щоб особистість набула якостей, характерних для конкурентоспроможності, у школі:

1) навчально-виховний процес організовано таким чином, щоб по перше, хотілося навчатися саме в нашому навчальному закладі тому, що тут цікаве шкільне життя і що про нього згадують з вдячністю ті, хто його закінчив;

2) забезпечена висока якість освітньоїпослуги у порівнянні з освітнімипослугами, що їх надають інші навчальнізаклади;

3) організовано надання освітніх послуг, цінних для життєдіяльності особистостіта її професійної діяльності.